Powrót

 O mnie

Leżajskie nekropolie

 W poszukiwaniu korzeni

 Poszukiwanie przodków Milli
 Hausner Rodzinne Historie
 Wszystko o Stankiewiczach
 Rodzina Feldmanów
 Wszystko o Ćwikłach
 Media donoszą
 Leżajsk-moje miasto
 Sylwetki Leżajszczan

 Magia jednego zdjęcia

 Liber Natorum Dornbach Kuryłówka
 Uczestnicy I WW

 Podróże po Europie

 Fotoalbum Feldmanów
 Fotoalbum Ordyczyńskich
 Fotoalbum Stankiewiczów
 Groby przodków
 Descendenci-Potomkowie
 Indeks nazwisk i osób 
Genealogiczne forum dyskusyjne - Forgen
Strona Polskiego Towarzystwa Genealogicznego

 Blog W poszukiwaniu korzeni

 Blog Zapiski Przemyslenia
 Blog.myheritage. Wywiad
 Genebase Blog

Tablica pokrewieństw

Drzewo Genealogiczne Stankiewicz & Ordyczynski

Kwiecińscy Family

Billewicz Family

Giedroyc Family

Rodzina Bielaków

 Drzewo genealogiczne I

 Drzewo genealogiczne II
 Drzewo genealogiczne III
 Drzewo genealogiczne Feldman, Horst...
 Wykaz przestępców politycznych-1864

 Kolonizacja w Galicji -materiały Ludwiga Schneidera

 Königsberg Church Records ‎(S88)‎

 Janina Stankiewicz
 Antoni Stankiewicz
 Kalendarium Rodzinne
Anegdoty Rodzinne
 Groby przodków
 Historia Kuryłówki
 W poszukiwaniu przodków z Leżajska, Kuryłówki i okolic
 Jan Stankiewicz s. Karola
 Krewni i powinowaci
 Janina Ordyczyńska
 Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata

 Rodzina Bielaków

 Sylwetki Leżajszczan
Uniwersytet Jagielloński
Historia Sanepidu w Leżajsku
Memorabilia o szkole, absolwentach, nauczycielach LO

 Patriotyzm

 Genealogia-inf ogólne o Kiersnowskich
 Spacerkiem po Leżajsku

Tomek
Witek
Karol
Piotr Kiersnowski
Polgen-Lista dyskusyjna

 Stankiewicz-inf.ogólne

Napisz do mnie
tel.kom. 604655705


Księga Gości-przeglądanie


    


Aktualizacja: 2013-10-28
 
 
 

 

  Wstęp   Inf. ogólne   Księgi kościelne i inne dokumenty parafialne      


  Wstęp

Duże święta rodzinne lub ważne rocznice z naszego życia często skłaniają nas do zadawania sobie pytań w rodzaju - kim był mój dziadek? - a kim była prababcia? - czy zawsze tu mieszkali, czy skądś przybyli? Czy wszyscy, którzy noszą to nazwisko są ze sobą jakoś spokrewnieni, czy też pochodzą z kilku różnych pni? Warto spróbować rozwikłać tę zagadkę. Od tych, którzy odeszli, już nigdy się nie dowiemy, ale o tych, którzy odeszli możemy jeszcze się czegoś dowiedzieć. Nigdy nie jest za późno. Z powodu tempa życia, nie patrzmy tylko przed siebie, oglądnijmy się wstecz, skorzystajmy z dobrodziejstw techniki, w dobie komputeryzacji może uda nam się przywrócić cząstkę naszej przeszłości, przywołać ducha naszych bliskich

Strona ta w zamyśle ma być miejscem kontaktu z wszystkimi, którzy w jakiś sposób są powiązani z rodzinami, które są prezentowane na tych stronach. Chciałabym uzyskać informacje na temat pochodzenia nazwiska oraz rodzinnych korzeni czy historii rodu. Być może dla niektórych osób noszących nasze nazwisko byłaby to szansa odnalezienia dalszej lub bliższej rodziny, zamieszkałej w Polsce jak i za granicą.

Proszę wszystkich noszących to nazwisko o kontakt i pomoc w uzupełnianiu i rozszerzaniu danych. Nawet, jeśli nie pasjonują Was szczególnie zagadnienia historyczne, pomóżcie innym w odszukaniu własnych korzeni. Każda informacja o każdej gałęzi może okazać się cenna, może choćby sugerować kierunki migracji, których znajomość może znacznie pomóc w poszukiwaniach.

 

Jeśli posiadasz jakieś powiązanie z rodzinami z tej strony, nosisz takie samo nazwisko, masz informacje, czy dostęp do starych książek telefonicznych,  napisz na adres:
 aordycz@gmail.com 

Góra

Genealogia informacje ogólne

Nazwa drzewo genealogiczne sięga czasów średniowiecza, kiedy to historię rodów przedstawiano na malowidle lub rysunku rozgałęzionego drzewa dębowego lub laurowego, na którego pniu i konarach umieszczano imiona osób należących do rodziny. Nazwisko najdawniejszego przodka (protoplasty),  poza którego nie sięga znajomość historii rodziny, znajdowało się na samym dole, potomków w linii prostej umieszczano kolejno ku górze pnia, a przedstawicieli linii bocznych odpo­wiednio na gałęziach i gałązkach.

W genealogii stosuje się często określenia - nazwy przodków: antenat (przodkowie rodziny zarówno w linii ojca jak i matki), agnat (krewny ze strony ojca), agnaci to męscy członkowie rodu spokrewnieni przez siebie, przez mężczyzn -"po mieczu", enat (krewny w linii żeńskiej), enaci, to żeńscy członkowie rodu spokrewnieni ze sobą przez kobiety, „po kądzieli”. Wszystkie najważniejsze wydarzenia genealogiczne rodzin rejestrowane są w księgach me­trykalnych, w których wpisuje się fakt narodzin, zawarcia małżeństwa czy zgonu, a także zmianę nazwiska, przysposobienia i ustalenia ojcostwa.

Obok imion, nazwisk i dat, ważnymi elementami zapisu metrykalnego są tytuły, zawody, określenia pokrewieństwa, rodziców chrzestnych, świadków ślubów i zgłaszających zgon oraz jego przyczyny, pojawiające się od końca XVIII wieku. Hierarchia tytulatury, stosowana nie tylko w księgach metrykalnych, nie zawsze odzwierciedlała prawdziwy status danej osoby. Z upływem czasu przesuwała się relacja tytulatury do rzeczywistej struktury społecznej w ramach poszczególnych klas, tak, że pod koniec XVIII wieku już każdy szlachcic, nawet najbiedniejszy, był co najmniej „urodzony", a mieszczanin „sławetny"

 

Herb własny oznacza, że nazwa herbu jest identyczna z nazwiskiem i przeważnie herb należy do tej jednej rodziny; nazwy mające dopisek odm. są odmianą herbu podstawowego.

Góra

 Każdy genealog w swoich poszukiwaniach zakłada, że uda mu się odszukać swoich prapraprzodków. Nie jest to takie łatwe. Brakuje ksiąg kościelnych, dokumentów archiwalnych, ale kiedy już uda mu się ustalić jakiegoś praprzodka, nie spoczywa na laurach, tylko z uporem maniaka grzebie we wszystkich możliwych zakamarkach, by jak najwięcej dowiedzieć się o nim, o jego życiu, szuka pamiątek, przeprowadza wywiady z jeszcze żyjącymi osobami, poszerza wiedzę historyczną, potem buduje drzewo genealogiczne, tworzy biogramy i publikuje je w sieci, by pochwalić się swoimi osiągnięciami. Liczy na nie tylko na akceptację i oklaski, ale na współpracę osób spokrewnionych.

Jeszcze kilka lat temu nie było to takie łatwe. Ale ponieważ genealogia jest nauką bardzo zaraźliwą, coraz więcej osób skażonych jest tą chorobą. I to w przeciwieństwie do choroby zakaźnej jest zjawiskiem bardzo pożądanym i akceptowanym.

         W mojej rodzinie krążyła historia, że przodkowie mojego dziadka matecznego przybyli z Austrii. W rodzinie spokrewnionej z prababką mówiło się, że przybyli z Niemiec, z pięknej Nadrenii, spod Francuskiej granicy. Niektórzy uważają, że przybyli z Bawarii. Nie udało mi się ustalić  skąd właściwie przybyli, ale być może zostali skierowani w te strony, jako potrzebni rzemieślnicy do wykonywania narzędzi i wyrobów na potrzeby okolicznych folwarków.

 

Moi przodkowie byli kowalami

Góra

 

Księgi kościelne i inne dokumenty parafialne

W archiwach parafialnych poza księgami metrykalnymi istnieje wiele ksiąg i dokumentów, które powinny być podstawą do badań genealogicznych. 

Liber Mortui, Liber Mortuorum
 Liber Baptisatorum  
 Liber Animarum
 Liber Copulatorum
 Księga Nawróconych - Liber Conversorum
 Liber pro extranei e regno Poloniae et America
 Protokół czynności Urzędu Parafialnego w Tarnawcu

Księga zapowiedzi

 A między kartkami w księgach wiele listów, metryk, wyciągów, zaświadczeń, opinii, pism urzędowych, drzew genealogicznych w formie graficznej i rozpisanych wyciągów familijnych, spisy mieszkańców wg nr domów i wg nazwisk.

W parafiach znajdują się Księgi Nawróconych - Liber Conversorum, w których istnieją zapisy osób wyznania prawosławnego deklarujących rezygnację z prawosławia na rzecz religii rzymskokatolickiej. 

Takie dane są bardzo ważne, gdyż ukierunkowują dalsze szukanie przodków, ale już w księgach cerkiewnych.

Ci, którzy przyjęli obrządek łaciński i zostali zapisani do Liber Conversorum musieli najpierw złożyć odpowiedni wniosek do Ordynariatu Biskupiego Obrządku Łacińskiego i dokonać odpowiedniej opłaty.

Księga Nawróconych - Liber Conversorum

 

 

Doskonałym źródłem wiedzy dla genealoga są prowadzone w parafiach Protokoły Czynności.
Są tam prowadzone przez księdza zapisy wydawanych z parafii dokumentów: metryk, wykazów zmarłych, dzieci nieślubnych, wykazów ruchu ludności, zeznań podatkowych i innych wykazów statystycznych. Informacje tam zawarte mogą dać trop do dalszych poszukiwań, gdyż często podawane są miejscowości, bądź urzędy, do których odesłano dokumenty.

Protokół czynności Urzędu Parafialnego w Tarnawcu

 

Tematem tabu, jest problem dzieci nieślubnych w rodzinie. Może dlatego większość rodziny niechętnie chce udzielać informacji, wręcz stara się odciągnąć od dalszych badań genealogicznych.

Może to był kiedyś problem drażliwy. Hańba, wykluczenie ze społeczności, wstyd przed rodziną, sąsiadem i księdzem. W dzisiejszych czasach już przywykliśmy do nieformalnych związków, w których rodzą się dzieci i bardziej liberalnie patrzymy na problem dzieci z nieprawego łoża.

Pater ignotus, czyli sprawa dzieci nieślubnych

Góra

Księgi Zapowiedzi – zawierają dane przyszłych małżonków i daty ogłaszanych w parafii Panny Młodej jak i w parafii Pana Młodego zapowiedzi o planowanym ślubie.

Jeśli małżeństwo nie doszło do skutku, a zdarzały się takie przypadki, odnotowywano , że narzeczeni rozeszli się. W przypadku, gdy ślub miał się odbyć w innej parafii, ksiądz informował o wydaniu zaświadczenia do takiej parafii o odbytych zapowiedziach. Taka informacja stanowi cenną wskazówkę, gdzie należy szukać potomków.

Przeszukując Księgi Zapowiedzi Parafii Tarnawiec natknęłam się na zapisy osób m. in. Barbary i Katarzyny Rung v Kung ? urodzonych w Lipowcu obw. żółkiewski. Zaświadczenie o zapowiedziach wydano 12 lutego 1860r do parafii Oleszyce, do której narzeczone należały.

Potomkowie Johana Kracha i Valburgii Beigert