Anna Danuta Ordyczyńska - Wybory Samorządowe 2010

Spotkanie w_Pubie_Kameleon     Młodzież_walczy_o_Skatepark   Spotkanie w Muzeum Ziemi Leżajskiej     Spotkanie w MCK      Spotkanie pod pomnikiem Jagiełły w Rynku

POWRÓT


Anna Stankiewicz Ordyczynska

Utwórz swoją wizytówkę


O mnieLEŻAJSK


Leżajsk moje miasto


Spacerkiem po mieście


Leżajskie uliceSylwetki Leżajszczan


AnkaO

 


Memorabilia o szkole, absolwentach, nauczycielach LOLINKI


Andrzej Chmura - kandydat na Burmistrza Leżajska


 

Wybory Samorządowe PKW


http://lezajsk4u.pl/


Harmonogram spotkań z wyborcami:

 

21 października o godz. 18.00 spotkanie w Pubie Kameleon (MCK)

 

23 października o godz. 18.00 spotkanie z młodzieżą w Pizzerii Zodiak

 

27 października o godz. 18.00 spotkanie robocze w Pubie Zagłoba

 

28 października o godz. 18.00 spotkanie plenerowe z młodzieżą na terenie spalonego przedszkola

5 listopad (piątek) godz. 18.00 sala konferencyjne Muzeum Ziemi 
Leżajskiej - spotkanie z mieszkańcami z okręgu
nr 1

9 listopad (wtorek) godz. 18.00 sala kameralna MCK - spotkanie z 
wyborcami z
okręgów 2,3,4

12 listopad (piątek) godz. 18.00 sala konferencyjna Muzeum ziemi 
Leżajskiej -
DEBATA kandydatów na burmistrza Leżajska

13 listopad (sobota) pod pomnikiem Jagiełły w Rynku o godz. 11.00 - 
spotkanie otwarte promujące wszystkich kandydatów PO w wyborach 
samorządowych.

16 listopad (wtorek) godz. 17.00 sala konferencyjna Muzeum Ziemi 
leżajskiej
spotkanie z seniorami.

18 listopad (czwartek) godz. 18.00 saka konferencyjna w Domu Pielgrzyma 
spotkanie dla mieszkańców
okręgów na 5 i 6


 

 

Anna Danuta Ordyczyńska

TRADYCJA, NOWOCZESNOŚĆ, PRZYSZŁOŚĆ

KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

Kandydatka w wyborach do Rady Miasta w Leżajsku. Lat 56.

Wykształcenie wyższe: mgr biologii - specjalistka I st. z mikrobiologii lekarskiej, diagnosta laboratoryjny.
Kierownik Techniczny Pracowni Mikrobiologii i Parazytologii Oddziału Laboratoryjnego Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Leżajsku.

Regionalistka, członek Towarzystwa Miłośników Ziemi Leżajskiej.

Zainteresowania: Fotografika, genealogia

Dwoje dzieci:
• Jerzy - 28 lat, ukończył Technikum Elektroniczne w Leżajsku,
• Tomasz - 24 lat, mgr filologii angielskiej UMCS w Lublinie.

                                                                                                                      Lista nr 4  Okręg Wyborczy nr 4.

Termin wyborów: 2010-11-21


W Polsce wybory samorządowe odbywają się co cztery lata, w drodze powszechnych, bezpośrednich i tajnych głosowań wybierani są wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a także rady gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich. Prawo wyborcze posiada każdy kto ukończył w świetle prawa pełnoletniość i jest posiada stałe zameldowanie na terenie danej rady.

W wyborach samorządowych do miasta Leżajska stosowany jest system większościowy, ze względu na to, że liczba mieszkańców nie przekracza 20 tys. mieszkańców. Oznacza to, że z poszczególnych 6 okręgów mandat otrzymują kandydaci, którzy zdobyli największe poparcie.

Do Rady Miasta wybieranych jest 15 radnych, w tym z okręgu nr 4 wybieranych jest 2 radnych. Można głosować na tylu radnych, ilu jest wybieranych z danego okręgu.

Wyborcy z ul. Br. Śniadeckich oraz Skłodowskiej głosują w Gimnazjum Miejskim, ul. M. C. Skłodowskiej 8, stawiając znak X w karcie z lewej strony obok nazwisk kandydatów.


Fotogaleria Przedwyborcze Spotkania Robocze

     

         

Ustalanie programu wyborczego przez kandydatów na radnych miasta Leżajska z Andrzejem Chmurą - kandydatem na Burmistrza Leżajska..


         

     

21 października 2010r o godz. 18 odbyło się spotkanie wyborcze w Pubie Kameleon (MCK). W spotkaniu poświęconym przyszłości naszego miasta wziął udział kandydat na burmistrza miasta Leżajska. - dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej - Pan Andrzej Chmura. Uczestniczył również starosta leżajski - Pan Robert Żołynia. Mieszkańcy, którzy przyszli na spotkanie bardzo uważnie i z wielkim zainteresowaniem wysłuchali programu. Szczególnie zainteresowały ich przedsięwzięcia na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy: ożywienie strefy ekonomicznej, działania zachęcające inwestorów do strefy i parku przemysłowego, modernizacja planów uzbrojenia terenów pod działalność gospodarczą i budownictwo indywidualne. Niektórych zainteresowała problematyka edukacji dzieci i młodzieży, zwiększenie miejsc w przedszkolach. Z wielką aprobatą mieszkańcy przyjęli propozycję utworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a licznie zgromadzona młodzież zainteresowała się planami budowy amfiteatru, skateparku, boisk sportowych.

Zarówno Pan Andrzej Chmura, jak i starosta Robert Żołynia serdecznie podziękowali za udział w spotkaniu, liczne pytania i dyskusję.

2010-10-21


Młodzież walczy o Skatepark.

        

     

Grupa młodych mieszkańców Leżajska postanowiła zawalczyć o swoje prawa. Od 7 lat bezskutecznie walczą o stworzenie Skateparku na terenie Osiedla.  Poprosiła nas o spotkanie, by podpowiedzieć gdzie chcieliby bezpiecznie jeździć na wrotkach, deskorolkach, czy BMX-ach. Wielu młodych w Leżajsku uprawia różne sporty, jak powiedzieli-  m. in. w okolicy basenu, koło LIDLa, na terenie spalonego przedszkola, w Dołach Niemieckich, ale brakuje im bezpiecznego specjalnego toru przeznaczonego do uprawiania sportów ekstremalnych.

To bardzo dobra inicjatywa naszej młodzieży.

Warto tworzyć bezpieczne, nowoczesne place zabaw, boiska sportowe, miejsca rekreacji, bo to dobra forma zorganizowania wolnego czasu dzieciom i młodzieży, chociażby po to, by przeciwdziałać patologii społecznej. Na spotkanie z młodymi, które odbyło się 23 X 2010 w Pizzerii Zodiak w Leżajsku o godz. 20 przybyła Pani Halina Samko - dyrektor ZST, Pan Robert Żołynia - Starosta Leżajski, Pan Andrzej Chmura - dyrektor Muzeum Ziemi Leżajskiej - kandydat na Burmistrza Leżajska  oraz kandydaci na radnych do miasta Leżajska. Młodzi dowiedzieli się od kandydatów startujących w przyszłych wyborach o planowanej modernizacji Ogródka Jordanowskiego, o możliwości lepszego dostępu do bezpłatnego Internetu, o wsparciu rozwoju takich dziedzin sportu jak siatkówka, karate etc, również o możliwości zaangażowania się młodzieży w życie samorządowe.

Fotogaleria

2010-10-23


To już kolejne 5 spotkanie wyborcze kandydata na burmistrza miasta Leżajska - dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej - Pana Andrzeja Chmury oraz kandydatów na radnych miasta Leżajska. Tym razem debata nad programem wyborczym zorganizowano 5 listopada 2010r w Muzeum Ziemi Leżajskiej. Na spotkanie przyszli mieszkańcy z okręgu nr 1. Uczestniczył również Starosta leżajski Pan Robert Żołynia. Pan Andrzej Chmura przedstawił w formie multimedialnej prezentację programu na najbliższe 4 lata, skupiając się na realnych problemach miasta i sposobach na ich rozwiązywanie.

Swoje propozycje działania z przyszłej kadencji przedstawili kandydaci na radnych z Listy nr 4 okręgu nr 1 - p. Leszek Sarzyński, p. Paweł Cholewiak oraz p. Wojciech Michalewski - przedstawiciele różnorodnych środowisk zaangażowanych w rozwój miasta. Poruszona została m. in. kwestia więzi młodych mieszkańców z miejscem, w którym żyją, z perspektywą rozwoju,  kwestia masowej emigracji młodych wykształconych Leżajszczan, kwestia nowoczesnego monitoringu zapewniającego bezpieczeństwo mieszkańców miasta, uczynienia z miasta miejsca przyjaznego dla najmłodszych mieszkańców miasta, potrzebną modernizację przestrzeni miasta służącej wypoczynkowi i zabawie dzieci. Ważną sprawą okazuje się problematyka klubu sportowego i możliwość modernizacji stadionu, tak, aby nasi sportowcy nie musieli wyjeżdżać na treningi do odległych obiektów sportowych.

Pan Paweł Cholewiak przedstawił m. in. propozycję pozyskiwania i uzbrajania nowych terenów pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Pan Wojciech Michalewski przedstawił m. in. problemy przedsiębiorców i propozycje ich rozwiązania.

Przybyli na spotkanie mieszkańcy Leżajska zadawali wiele pytań, na które odpowiadał p. Andrzej Chmura, p. Robert Żołynia, a także kandydaci na radnych z okręgu nr 1 - p. Leszek Sarzyński, p. Paweł Cholewiak oraz p. Wojciech Michalewski.

           

       

         

5 listopad (piątek) godz. 18.00 sala konferencyjne Muzeum Ziemi 
Leżajskiej - spotkanie
kandydata na Burmistrza Miasta Leżajska - dyrektora Muzeum Ziemi Leżajskiej - Pana Andrzeja Chmury oraz kandydatów na radnych miasta Leżajska z mieszkańcami z okręgu nr 1.

2010-11-05


9 listopada 2010 roku odbyło się kolejne spotkanie kandydatów na radnych z Listy nr 4. Tym razem na spotkanie przedwyborcze zaproszono mieszkańców Leżajska, którzy będą głosować w okręgach nr 2, 3 i 4. Spotkanie odbyło się w sali kameralnej MCK . Po przedstawieniu programu wyborczego KW PO przez p. Andrzeja Chmurę - kandydata na burmistrza miasta Leżajska swoje uwagi zgłosili wyborcy. Mówili o potrzebie zwrócenia uwagi na promocję kultury, oświaty, wzbogacenia księgozbioru w bibliotekach miejskich, potrzebę zatrzymania w Leżajsku uzdolnionej muzycznie młodzieży  itd. Kandydaci na radnych przedstawili propozycje tworzenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla naszych seniorów, potrzebę modernizacji domu kultury, dyskutowano o poprawie jakości kina, o drogich biletach, o możliwościach poprawy boisk sportowych, dostępie Internetu szerokopasmowego i wielu innych problemach nękających mieszkańców Osiedla.  Na koniec głos zabrał obecny na spotkaniu poseł na Sejm RP Pan Zbigniew Rynasiewicz, który poparł naszych kandydatów, rekomendując ich, jako uczciwych, kreatywnych i skutecznych w działaniu.  

       

         

   

2010-11-09


12 listopad (piątek) godz. 18.00 sala konferencyjna Muzeum Ziemi 
Leżajskiej - DEBATA kandydatów na burmistrza Leżajska.

Udział w debacie zgłosiło 5 kandydatów: Andrzej Chmura, Jan Kula, Stanisław Lemiech, Mieczysław Szpila oraz Marek Śliż. W debacie nie uczestniczył p. Piotr Urban, który odmówił uczestnictwa w spotkaniu. Kandydaci zaprezentowali licznie zgromadzonym wyborcom swoje programy oraz odpowiadali na pytania przygotowane przez Stowarzyszenie Młodych Demokratów, na czele z Michałem Solarzem i Bartoszem Wysockim. Odpowiadali również na pytania zadane przez wyborców.

 

2010-11-12


13 listopad (sobota) pod pomnikiem Jagiełły w Rynku o godz. 10.00 - odbyło się spotkanie otwarte promujące wszystkich kandydatów PO w wyborach 
samorządowych.

       

         

         

       

         


Spotkanie z seniorami oraz z wyborcami z okręgów wyborczych nr 5 i 6.

   

18 listopada (czwartek) o godz. 18.00 w sali konferencyjnej w Domu Pielgrzyma 
odbyło się spotkanie wyborcze KW PO RP dla mieszkańców
okręgów na 5 i 6.
 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

Od Wybory samorządowe 2010

 

                 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

Księga Gości-przeglądanie

 

 

 

 

 

Strona http://aord.republika.pl/wybory2010.htm została sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP.

Jesteś    Gościem na mojej stronie

Strona utworzona 2010-09-21

Ostatnia aktualizacja: 10-11-23

 POWRÓT